From the Royal Castle to school. King Stanisław August’s legacy and the Volhynian Gymnasium collections

Katarzyna Buczek

Abstract


The library and the cabinet collections of King of Poland Stanisław August Poniatowski reflect the trends of the Enlightement as well as the monarch’s interests. Their acquisition by one of the most important Polish schools, the Volhynian Gymnasium in Kremenets, saved them from dismemberment and gave rise to school collections. The acquisition was possible owing to history (the Partition of Poland, and the emergence of the Vilna Educational District) and a unique man – Tadeusz Czacki.

The collections at the Volhynian Gymnasium in Kremenets was open to the public on a daily basis. In this way, the Polish King’s Stanisław August wish to have the collection available for masses came true, after his death regrettably. School collections were very valuable. Having originated from the royal collection of the last Polish King, they became a reminiscence of the national potential of a country that disappeared from the map of Europe in 1795.

This article is a part of a future book and an attempt of documenting the transition of respective collections from the royal residence in Warsaw to Kremenets. The analysis of Polish, Lithuanian and Ukrainian archives enables to reconstruct the history of the royal collections and to show their quality and didactic utility.

 

Keywords


Collection; Education; Kremenets; School laboratory

Full Text:

PDF

References


Chamcówna, M. (1957). Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w okresie wizyty i rektoratu Hugona Kołłątaja 1777-1786. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich.

Danilewiczowa, M. (2004). Życie naukowe dawnego liceum krzemienieckiego. In Makowski S. (Ed.), Krzemieniec Ateny Juliusza Słowackiego (pp. 28-53).Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Danowska, E. (2006). Tadeusz Czacki 1765-1813 na pograniczu epok i ziem. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Dobrzański, J. (1931). Z dziejów ofiarności na cele oświaty na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w latach (1795-1832). Nauka Polska, t. XIV, 122-144.

Dzięcioł, A. (2006). Stanisław August Poniatowski i jego księgozbiór w świetle źródeł zachowanych w Bibliotece Narodowej Ukrainy w Kijowie. Kronika Zamkowa, z. 1-2, 109-121.

Grębecka, W. (2004). Antonii Andrzejowski (1785-1868). In Makowski, S. (Ed.), Krzemieniec Ateny Juliusza Słowackiego (pp. 412-421).Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Kolendo, J. (1969). Studia z dziejów numizmatyki. Zbiory w Krzemieńcu. Archeologia, t. XX, 92-106.

Krassowski, J. (1916). Obserwacje zaćmienia wykonane w Warszawie w końcu XVIII w. w królewskim obserwatorium w zamku. Odbitka ze sprawozdań z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Warszawa.

Łaskarzewska, H. (2001). Ma grande bibliotheque du Château. Rocznik Biblioteki Narodowej, t 33-34, 219-228.

Olszewicz, W. (1931). Biblioteka króla Stanisława Augusta. Przegląd Biblioteczny. R. 5. z. 1, 14-57.

Męclewska, M. Kolekcja numizmatyczna, a w szczególności medale polskie w zbiorach Stanisława Augusta. (2012) Extracted the 02.09.2015. from http://old.lazienki-krolewskie.pl/Marta-Meclewska-KOLEKCJA-NUMIZMATYCZNA-A-W-SZCZEGOLNOSCI-MEDALE-POLSKIE-W-ZBIORACH-STANISLAWA-AUGUSTA..html

Piotrowski, W. (2005). Słownik krzemieńczan 1805-1832. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

Rolle, M. (1923). Ateny Wołyńskie. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.

Szmyt, A. (2009). Gimnazjum i liceum wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Szyndler, B. (1997). Biblioteka króla Stanisława Augusta. Kielce: Wydawnictwo Antykwariatu Naukowego Andrzeja Metzgera.

Szwankowski, E. (1959). Łukasz Gołębiowski. Polski Słownik Biograficzny. T. 8, 250-252.

Warda, K. (2000). Szkice z dziejów szkół krzemienieckich. Biblioteki liceum, ich zasoby i losy. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.

Zawartko-Laskowska, M. (2008). Mecenat naukowy Stanisława Augusta i jego przyrodnicze pasje. Kronika Zamkowa, nr 1-2, 65-112.
DOI: https://doi.org/10.14516/ete.2017.004.001.82

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017

ISSN: 2340-7263

DOI prefix: 10.14516/ete

URL: www.espaciotiempoyeducacion.com

FahrenHouse: Salamanca, Spain

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)