Between Manipulation, Propaganda and Education – the Activity of the Romanian Journals for Children during the Communist Regime

Carmen Tagsorean

Abstract


The Communist regime installed in Romania with the support of the Soviet army set out on a large-scale propaganda mission to implement the new ideology, backed up by new legislation. Children were one of the targeted age groups, and the strategies of indoctrination adopted confirmed that the Soviets had advanced knowledge concerning the stages of children’s cognitive development. Some of the most effective instruments in creating the «new man» were the periodicals dedicated to children, which were actually press organs of the Romanian Communist Party. However, this detail was ignored by most parents, and thought irrelevant to the children’s universe. A number of other factors secured the success of this means of propaganda: the trust and appreciation of these publications among children, an excellent distribution network, low acquisition cost, the limited number of books available, and reduced access to the same. In an era dominated by austerity in terms of communication and forms of entertainment, children’s periodicals represented an escape from the poverty and banality of everyday life.


Keywords


manipulation; propaganda; press; children; communism

Full Text:

PDF

References


ANIC, fond C.C al PCR, secţia Agitaţie şi propagandă, ds. 10/1967, f. 23.

Berson, M. J., Outzts D. T., & Walsh L. S. (1999). Connecting literature with K-8 National Geography standards. The Social Studies, 85-92.

Betea, L. (2012). «Limba de lemn» – de la Ceauşescu la Ion Iliescu. In Rad, I. (Ed.), Secvenţe din istoria presei româneşti. Cluj-Napoca: Editura Tribuna.

Bodişteanu, F. (2007). Literatura pentru copii şi tineret dincolo de «story». Cluj-Napoca: Editura Cărţii de ştiinţă.

Boia, L. (2005). Mitologia ştiinţifică a comunismului. Bucureşti: Humanitas.

Botez, V. (1987). Comunicare şi valoare în presă. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Cathala, H. P. (1991). Epoca dezinformării. Bucureşti: Editura Militară.

Călinescu, G. (1964). Cronicile optimismului. Bucureşti: Editura pentru literatură

Căprioară, A. (2009). Discursul jurnalistic şi manipularea. Iași: Institutul European.

Cândroveanu, H. (1988). Literatura pentru copii. Bucureşti: Editura Albatros.

Chelcea, S. (2006). Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare. Bucureşti: Editura Economică.

Creţu, T. (2009). Psihologia vârstelor. Iași: Polirom.

Denize, E. (2011), Propaganda comunistă în România (1948-1953). Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun.

Enache, M. (2005). Manipularea prin joc. Turnu-Severin: Editura Ştef

Heller, M. (1985). La machine et les rouages. La formation de l’homme soviétique. Paris: Calmann-Lévy.

John Van Cuilenburg et. al. (1991). Ştiinţa comunicării. Bucureşti: Humanitas.

Kapferer, J. N. (2002). Căile persuasiunii. Modul de influenşare a comportamentelor prin mass-media şi publicitate. Bucureşti: comunicare.ro.

le Bon, G. (2012). Psihologia mulţimilor. București: Editura Antet XX Press.

Mihai, N. (2012). Limba de lemn a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. In Rad, I. (Ed.), Secvenţe din istoria presei româneşti. Cluj-Napoca: Editura Tribuna.

Muchielli, A. (2002). Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare. Iaşi: Polirom.

Păunescu, A. (2006). Jurnalism tematic. Jurnalistul, jurnalismul, publicaţia de presă, tipuri de presă. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de mâine.

Petcu, M. (1997). Puterea şi cultura. O istorie a cenzurii. Iaşi: Polirom.

Petcu, M. (2000). Tipologia presei româneşti. Iași: Institutul european.

Preda, S. (2014). Patrie Română, ţară de eroi!. București: Curtea Veche, Bucureşti.

Rad, D. (2007). Revistele pentru copii în deceniile „împlinirilor măreţe (1946-1989). In Rad, I. (Ed.), Secvenţe din istoria presei româneşti. Cluj-Napoca: Editura Tribuna.

Raţiu, I. (1979). Şoimii patriei. Bucureşti: Editura Ion Creangă.

Rogojinaru, A. (1999). O introducere în literatura pentru copii. Bucureşti: Editura Oscar print.

Roşca, L. (2006). Mecanisme ale propagandei în discursul de informare. Presa românească în perioada 1985-1995. Iaşi: Polirom.

Stan, S. C. (2004). Manipularea prin presă. Bucureşti: Humanitas.

Thom, F. (1987). La langue de bois. Paris: Juillard.

Zafiu, R. (2012). Dincolo de monotonie: coduri de lectură ale limbii de lemn. In Ilie Rad (Ed.), Limba de lemn în presă. Bucureşti: Editura Tritonic.
DOI: https://doi.org/10.14516/ete.2017.004.001.119

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017

ISSN: 2340-7263

DOI prefix: 10.14516/ete

URL: www.espaciotiempoyeducacion.com

FahrenHouse: Salamanca, Spain

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)